1-800-80-90-90
לייעוץ חינם חייגו
חשוב לדעת
עמותת המשפט בשירות הזיקנה
http://www.elderlaw.org.il
ביטוח לאומי. מידע על ביטוח זקנה.
טפסי תביעה לגמלאות, מחקרים ופרסומים שונים.
03-6956348 מידע לציבור בטלפון.
גמלאות: אבן גבירול 62 ת"א. ביטוח וגביה: רח' סעדיה גאון 24 ת"א.
http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx
"יד שרה" אגודת מתנדבים המשאילה ציוד רפואי שיקומי והתקנת לחצני חירום.
https://yad-sarah.net
"עזר מציון" שירותי אמבולנס, השאלת ציוד רפואי שיקומי וסיעודי, מוצרי היגיינה, מערך מתנדבים ועוד.
http://www.ami.org.il

כללי


האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל
http://www.eshelnet.org.il

האגודה לזכויות החולה בישראל
http://www.patients-rights.org